Tehnička podrška

isparivač zraka se može ugraditi na zid, krov i vanjsko tlo, visinski položaj ugradnje ne smije biti manji od 2,25 metara. Nosač 40 * 40 # povezan je sa zidom ili prozorom vijkom, između se nalazi gumena podloga lakat i nosač, a sve praznine su zapečaćene staklenim ljepilom ili cementnim mortom. Na dnu nosača treba postaviti bum kada ugrađujemo lakat.

evaporative-air-cooler-xk-18s-down-1

Tehnički uslovi:

1.zavareni i ugrađeni trokutni nosač treba osigurati;

2. platforma za održavanje mora biti u stanju da podnese težinu posade i osoblja za održavanje;

3. hladnjak zraka mora biti instaliran u vodoravnom položaju;

4. Prirubnica hladnjaka za zrak i dio hladnjaka za zrak moraju biti u ravni

5. svi vanjski kanali moraju biti hidroizolirani;

6. Razvodna kutija mora biti unutarnja instalacija;

7. Lakat kanala za vazduh treba biti hidroizoliran u blizini zida kako bi se sprečilo protok vode u prostoriju.

isparivač zraka se može ugraditi na zid, krov i vanjsko tlo, visinski položaj ugradnje ne smije biti manji od 2,25 metara. Nosač 40 * 40 # povezan je sa zidom ili prozorom vijkom, između se nalazi gumena podloga lakat i nosač, a sve praznine su zapečaćene staklenim ljepilom ili cementnim mortom. Na dnu nosača treba postaviti bum kada ugrađujemo lakat.

Tehnički uslovi:

1.zavareni i ugrađeni trokutni nosač treba osigurati;

2. platforma za održavanje mora biti u stanju da podnese težinu posade i osoblja za održavanje;

3. hladnjak zraka mora biti instaliran u vodoravnom položaju;

4. Prirubnica hladnjaka za zrak i dio hladnjaka za zrak moraju biti u ravni

5. svi vanjski kanali moraju biti hidroizolirani;

6. Razvodna kutija mora biti unutarnja instalacija;

7. Lakat kanala za vazduh treba biti hidroizoliran u blizini zida kako bi se sprečilo protok vode u prostoriju.

evaporative air cooler (2)
evaporative air cooler (1)
evaporative air cooler (3)